ХАНШ         Ц/Цайр-тонн: 2465.4$         Ам.доллар: 3,432.12₮         Юань: 480.35₮         Евро: 3,739.29₮

Амжилтууд

2022 онд
Эрүүл-Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага-2022 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам
Монгол Улсын Шилдэг Татвар төлөгч байгууллага.
ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн шалгаруулалтыг Сангийн яам, Гааль, Татварын Ерөнхий Газар, Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар, Улсын бүртгэл, Статистикийн ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан албан ёсны мэдээ тайланд үндэслэн жагсаадаг. 2021 оны үзүүлэлтээрээ 22 дүгээрт шалгарлаа.
УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН 2022 ОНЫ ШИЛДЭГ ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭГЧ АЖ АХУЙ НЭГЖЭЭР ШАЛГАРЛАА
УУЛ УУРХАЙН ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ 2022 ОНД “ЦАЙРТ МИНЕРАЛ” ХХК-г ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙГ ЭРХЭМЛЭГЧ АЖ АХУЙ НЭГЖЭЭР БАТЛАМЖЛАВ.
2021 онд
ТОП-100 аж ахуйн нэгжийн шалгаруулалтыг Сангийн яам, Гааль, Татварын Ерөнхий Газар, Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар, Улсын бүртгэл, Статистикийн ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан албан ёсны мэдээ тайланд үндэслэн жагсаадаг. 2021 оны үзүүлэлтээрээ 49 дүгээрт шалгарлаа.
Уул уурхайн салбарын Энтрепренер: Цайрт Минерал ХХК
2020 онд
МҮХАҮТ, МУ-н ЗГ, Сангийн Яам, СЗХороо, ҮСХороо, МХЕГ, ТЕГ, НДЕГ, ГЕГ-с жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 42 дугаар байр.
2019 онд
МҮХАҮТ, МУ-н ЗГ, Сангийн Яам, СЗХороо, ҮСХороо, МХЕГ, ТЕГ, НДЕГ, ГЕГ-с жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 35 дугаар байр.
Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам - Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааг Эрхэмлэгч
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар. Нийгмийн даатгалын шилдэг шимтгэл төлөгч - ажил олгогч.
2018 онд
МҮХАҮТ, МУ-н ЗГ, Сангийн Яам, СЗХороо, ҮСХороо, МХЕГ, ТЕГ, НДЕГ, ГЕГ-с жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 20 дугаар байр.
2017 онд
МҮХАҮТ, МУ-н ЗГ, Сангийн Яам, СЗХороо, ҮСХороо, МХЕГ, ТЕГ, НДЕГ, ГЕГ-с жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 17 дугаар байр.
Монгол улсын Татварын ерөнхий газар. "ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ", Татварын албаны дээд шагнал Хөх дэвтэр.
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ШИЛДЭГ ШИМТГЭЛ ТӨЛӨГЧ АЖИЛ ОЛГОГЧ БАЙГУУЛЛАГА
2016 онд
МҮХАҮТ, МУ-н ЗГ, Сангийн Яам, СЗХороо, ҮСХороо, МХЕГ, ТЕГ, НДЕГ, ГЕГ-с жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 12 дугаар байр.
2015 онд
МҮХАҮТ, МУ-н ЗГ, Сангийн Яам, СЗХороо, ҮСХороо, МХЕГ, ТЕГ, НДЕГ, ГЕГ-с жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" 2015 аж ахуйн нэгжүүдээс 18 дугаар байр.
Монгол улсын Татварын ерөнхий газар. "ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ", Татварын албаны дээд шагнал Хөх дэвтэр.
2014 онд
Монгол улсын Уул уурхайн яам, Ашигт малтмалын газар "ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ЭРХЭМЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ" өргөмжлөл
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-150" 2014 аж ахуйн нэгжүүдээс 13 дугаар байр.
Сүхбаатар аймгийн ИХТ, Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газар. “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” шалгаруулах уралдааны болзлыг ханган ажиллаж 2-р зэргийн гэрчилгээ.
2013 онд
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-150" 2013 аж ахуйн нэгжүүдээс 33 дугаар байр.
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-10" 2012 Нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдээс 5 дугаар байр.
2012 онд
Монгол улсын засгийн газар, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам "ШИЛДЭГ ШИМТГЭЛ ТӨЛӨГЧ" байгууллага.
Сүхбаатар аймгийн Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим "ҮНЭМЛЭХГҮЙ МАНЛАЙ ТЭРГҮҮЛЭГЧ" компани.
2011 онд
Эрдэс баялаг эрчим хүчний яам, Ашигт малтмалын газар, Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци "ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ЭРХЭМЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ 2011" байгууллага.
Сүхбаатар аймаг дахь Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим "ОНЫ ГРАНПРИ-ENTREPRENEUR 2011 ӨРГӨМЖЛӨЛ"
"2011" оны эрүүл мэндийг дэмжигч жил"-ийн хүрээнд Эрүүл мэндийг дэмжигч-Ажлын байр аянд амжилттай оролцож Дэд байр эзэлсэн тул өргөмжлөл хадгалуулав. Сүхбаатар аймгийн эрүүл мэндийн газар
Сүхбаатар аймгийн ИТХ-аас 2011 оныг “Эрүүл мэндийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан ажилчдынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, ажиллах орчинг сайжруулан Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны 184 дүгэр тушаалаар батлагдсан “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” шалгаруулах уралдааны болзлыг ханган ажиллаж 3-р зэргийн гэрчилгээ.
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-150" аж ахуйн нэгжүүдээс 29 дүгаар байр.
2010 онд
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 18 дугаар байр.
Сүхбаатар аймаг дахь Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас тухайн жилийн шилдэг 10-н аж ахуйн нэгж "ОНЫ ШИЛДЭГ ЭКСПОРТЛОГЧ-ЦАЙРТ МИНЕРАЛ ХХК" ENTREPRENEUR 2010 ӨРГӨМЖЛӨЛ
Монгол улсын Татварын Ерөнхий газар "МОНГОЛ УЛСЫН МАНЛАЙ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ 2010" байгууллага.
2009 онд
"ТОРГОНЫ ЗАМ - НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ УУЛ УУРХАЙ" Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим.
“2008 оны Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч шилдэг ажил олгогч” байгууллага. Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо.
“2008 оны Статистикийн тэргүүний мэдээлэгч байгууллага” Монголын үндэсний статистикийн газар.
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 12 дугаар байр.
2008 онд
"НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ИТГЭЛТЭЙ ТҮНШ" байгууллага. Монгол Улсын Нийгмийн даатгалын Ерөнхий газар, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо.
"ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ" байгууллага. Ашигт Малтмал, Газрын Тосны Хэрэг Эрхлэх Газар, Монголын Эрчим Хүч, Геологи Уул Уурхайн Үйлдвэрчний Эвлэл.
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 17 дугаар байр.
2007 онд
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 7 дугаар байр.
"Ил тод байдал" Сангаас зарласан олборлох үйлдвэрийн ил тод байдлын рэйтингэд: Нээлттэй компани Хамгийн их татвар төлөгчдийн 3 дугаарт /уул уурхайн компани/ Хууль сахин биелүүлэгч шилдэг уул уурхайн компаниар
"Нийгүүлсэнгүй байгууллага" Сүхбаатар аймгийн Улаан залгалмайн хороо.
"Шилдэг ажил олгогч байгууллага". Монголын хөдөлмөрчин залуучуудын холбоо, Үйлдвэр худалдааны яам, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар.
"МАНЛАЙ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ" байгууллага. Монгол Улсны Засгийн Газар, Монголын Үндэсний Татварын Ерөнхий Газар.
2006 онд
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 9 дүгээр байр.
"Шилдэг техник технологи нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгж". Ашигт малтмалын газрын тосны хэрэг эрхлэх газар. Сүхбаатар аймгийн шилдэг татвар төлөгч.
2005 онд
Монгол улсын засгийн газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр шалгаруулдаг "Тор-100" аж ахуйн нэгжүүдээс 66 дугаар байр.
"Шилдэг Хөрөнгө оруулагч байгууллага". Ашиг малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх газар. Сүхбаатар аймгийн шилдэг татвар төлөгч.

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт илгээх

Таны нэр
Утасны дугаар
И-мэйл хаяг
Санал хүсэлт
ХАНШ         Ц/Цайр-тонн: 2465.4$         Ам.доллар: 3,432.12₮         Юань: 480.35₮         Евро: 3,739.29₮